Ponuky práce | Pomocný vychovávateľ

58

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) Požadované d

34

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Organ

8

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Hlavné úlohy: - zabezpečuje pomocnú výchovnú činnosť pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu - zodpovedá za starostlivosť o deti v samostatnej skupine

12

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení a pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti

18

/ Celé Slovensko850 EUR

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pomocné výchovné práce a nočné služby v špecializovanom centre pre deti a rodiny so zameraním na týrané a sexuálne zneužívané deti. Podieľanie sa na komplexnej

50

ukladanie a zobúdzanie detí, dohľad, pranie, žehlenie, upratovanie. Pomocný vychovávateľ pracuje pod dohľadom a vedením vychovávateľa/pedagogického zamestnanca. Požadované vzdelanie Základné vzdelanie

162

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom v CDR pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania a pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti a mládež

2

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizačné a ekonomické zabezpečenie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúč

3

vychovávateľom. Program "Pomocný vychovávateľ v materskej škole" je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy (MŠ Letná) pomáhať pri: - adaptácii

27

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizačné a ekonomické zabezpečenie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčas

14

zručnosti Ďalšie požiadavky Ide o pracovnú pozíciu v materskej škole, konkrétne pomocná vychovávateľka, to znamená, že vykonáva pomocnú prácu pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v MŠ pre deti s TP, pomáha

101

práce Pomocná práca vykonávaná pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti o deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávaná zamestnancom, ktorým je pomocným vychovávateľ v zariadení

23

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Poskytovanie starostlivosti deťom na základe plánov v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zabezpečovanie chodu domácnosti kde d

35

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení a pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti

160

Náplň (druh) práce Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Požadované vzdelanie Úplné stredné

1 2
17 pracovných ponúk nájdených za 6 milisekúnd.