Ponuky práce | Pomocný/á vychovávateľ/ka

52

samoobslužných činnostiach, socializácii a zvládaní životných situácii. Práca vykonávaná pomocným vychovávateľom je zameraná na zabezpečovanie sociálno-výchovného procesu, účasť pri stravovaní, obliekaní

9

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce dozor nad žiakmi strednej školy Požadované vzdelanie Základné vzdelanie Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax Druh: pracovný pomer na kratší pr

71

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, zabezpečenie dodržiavania BOZP a PO, škols

32

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vykonáva komplexné činností súvisiace so starostlivosťou o deti a mladých dospelých. Tiež vykonáva činností súvisiace s ekonomickým zabezpečením samostat

8

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zabezpečuje starostlivosť o deti v samostatnej skupine. Starostlivosť zahŕňa výchovu, varenie, nakupovanie, upratovanie, dohliada na deti pri samoobsluž

173

ukladanie a zobúdzanie detí, dohľad, pranie, žehlenie, upratovanie. Pomocný vychovávateľ pracuje pod dohľadom a vedením vychovávateľa/pedagogického zamestnanca. Požadované vzdelanie Základné vzdelanie

127

ukladanie a zobúdzanie detí, dohľad, pranie, žehlenie, upratovanie. Pomocný vychovávateľ pracuje pod dohľadom a vedením vychovávateľa/pedagogického zamestnanca. Požadované vzdelanie Základné vzdelanie

25

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce pomocná práca vykonávaná pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti o deti a mládež, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie

4

zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ...

116

Pomocný...

118

práce s PC nie Vzdelanie Pomocný...

53

samoobslužných činnostiach, socializácii a zvládaní životných situácii. Práca vykonávaná pomocným vychovávateľom je zameraná na zabezpečovanie sociálno-výchovného procesu, účasť pri stravovaní, obliekaní

81

Pomocný...

86

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Poskytovanie starostlivosti deťom v centre pre deti a rodiny (detský domov) na základe plánu v zariadení pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

1 2
20 pracovných ponúk nájdených za 6 milisekúnd.