Ponuky práce | Procesný inžinier | Zlepšujte procesy vo vývoji!

1

vykonávanie zápisov do predpísanej dokumentácie, - rozvíja procesy pre nové projekty (spolupracuje s projektovým manažérom) a zlepšuje produkčné procesy, - sleduje kvalitu výroby (spolupráca s technikom kvality

4

/ Nové Zámky, Nové Zámky

výrobkov vo výrobnom procese (po procese vývoja) - Analyzuje a definuje výrobné straty a navrhuje nápravné opatrenia na ich zníženie - Vytvára a koordinuje školenia týkajúce výrobného procesu a jeho operácií

4

vykonávanie zápisov do predpísanej dokumentácie, - rozvíja procesy pre nové projekty (spolupracuje s projektovým manažérom) a zlepšuje produkčné procesy, - sleduje kvalitu výroby (spolupráca s technikom kvality

2

vykonávanie zápisov do predpísanej dokumentácie, - rozvíja procesy pre nové projekty (spolupracuje s projektovým manažérom) a zlepšuje produkčné procesy, - sleduje kvalitu výroby (spolupráca s technikom kvality

1

/ Bratislavský kraj

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - neustále zlepšuje výrobné procesy, spolupracuje s ostatnými oddeleniami na vývoji a optimalizácii výrobných procesov, zavádza zmeny na základe vypracovaných analýz

1
5 pracovných ponúk nájdených za 23 milisekúnd.