Ponuky práce | Referent/ka procesov, projektov, implementácií

9

Hľadáme projektových špecialistov na implementáciu schválených projektov pre oblasť školstva. Vybudovali sme kvalitný projektový tím, ktorý pracuje na zlepšení nášho kraja a keďže projektov je čoraz viac

2

riadením a implementáciou uvedeného projektu vrátane prípravy a finančnej kontroly reportov, finančnej revízii projektu, tvorby monitorovacích nástrojov a aktivít súvisiacich s ukončením projektu z finančnej

5

žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov, • kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí

12

operačného programu; - práca s PC - užívateľ (MS Office, Word, Excel, ...); - znalosť procesu prípravy a implementácie projektov financovaných z EŠIF výhodou; - znalosť práce v systéme ITMS2014+ výhodou; - základná

3

operačného programu; - práca s PC - užívateľ (MS Office, Word, Excel, ...); - znalosť procesu prípravy a implementácie projektov financovaných z EŠIF výhodou; - znalosť práce v systéme ITMS2014+ výhodou; - základná

11

vstupných dát a interných cenníkov • Proaktívna a nepretržitá práca na vylepšovaní procesov, implementácií prelínajúcich sa projektov a interných systémov spoločnosti • Plná podpora nadriadených kolegov pri plnení

33

práce je organizácia činností, nastavenie procesov, implementácia a manažovanie aktivít na podporu rodinného podnikania na Slovensku Náplň práce: Manažment projektu vo všetkých fázach jeho cyklu; - súčinnosť

7

tím - poradenstvo a navigácia v systéme - spracovanie dát o zamestnancoch - podpora pri implementácii nových projektov v oblasti HR Zamestnanecké výhody, benefity - pracovný kontrakt ako kmeňový zamestnanec

1
8 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.