Ponuky práce | Referent/ka procesov, projektov, implementácií

6

finančnej pomoci, • riadenie projektových tímov k príprave aj implementácii projektov z externých finančných zdrojov, • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu a finančného plánu projektu, za kontrolu a efektívne

1

žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, - komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov, - kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí

1

finančnej pomoci, • riadenie projektových tímov k príprave aj implementácii projektov z externých finančných zdrojov, • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu a finančného plánu projektu, za kontrolu a efektívne

9

/ Trnava1500 EUR

činnosti súvisiace s realizáciou projektov a zabezpečuje administratívne riadenie realizácie projektov, monitoruje, sumarizuje a kontroluje priebeh realizácie projektových aktivít a zodpovedá za transparentnú

vstupných dát a interných cenníkov • Proaktívna a nepretržitá práca na vylepšovaní procesov, implementácií prelínajúcich sa projektov a interných systémov spoločnosti • Plná podpora nadriadených kolegov pri plnení

3

/ Bratislava

jazyku (telefón, mail) - Pomoc pri implementácii nových regulačných požiadaviek a zmien na trhu - Aktívne zúčastňovanie sa projektov a návrhov na zlepšovanie procesov - Poskytovanie vstupov pre rozvoj a

vstupných dát a interných cenníkov • Proaktívna a nepretržitá práca na vylepšovaní procesov, implementácií prelínajúcich sa projektov a interných systémov spoločnosti • Plná podpora nadriadených kolegov pri plnení

vstupných dát a interných cenníkov • Proaktívna a nepretržitá práca na vylepšovaní procesov, implementácií prelínajúcich sa projektov a interných systémov spoločnosti • Plná podpora nadriadených kolegov pri plnení

Bratislava

(SharePoint); vykonávať benchmarking procesov a výkonov iných spoločností v rámci a mimo Skupiny Slovnaft; Pripravovať, koordinovať a vyhodnocovať pridelené HSE projekty a programy; Koordinovať aktivity

1
9 pracovných ponúk nájdených za 7 milisekúnd.