Ponuky práce | Referent/ka procesov, projektov, implementácií

3

vstupných dát a interných cenníkov • Proaktívna a nepretržitá práca na vylepšovaní procesov, implementácií prelínajúcich sa projektov a interných systémov spoločnosti • Plná podpora nadriadených kolegov pri plnení

12

práce je organizácia činností, nastavenie procesov, implementácia a manažovanie aktivít na podporu rodinného podnikania na Slovensku Náplň práce: Manažment projektu vo všetkých fázach jeho cyklu; - súčinnosť

15

/ Celé Slovensko1500 EUR

energická osoba, ktorá prispeje svojimi skúsenosťami a zapojí sa svojou iniciatívou k rozvoju a implementácii našej obchodnej stratégie. Popis pracovnej pozície: Aktívny predaj služieb divízie Permanent

29

pridelené projekty a ich archivácia; 3. Organizovanie koordinačných stretnutí v príslušných projektoch; 4. Zabezpečenie finančného riadenia projektov a procesu zúčtovania výdavkov na projektoch financovaných

1

pridelené projekty a ich archivácia; 3. Organizovanie koordinačných stretnutí v príslušných projektoch; 4. Zabezpečenie finančného riadenia projektov a procesu zúčtovania výdavkov na projektoch financovaných

17

žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov, • kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí

1
6 pracovných ponúk nájdených za 7 milisekúnd.