Ponuky práce | Revízny technik zdvíhacích zariadení

1

/ Zvolen1100 EUR

Hlavnými činnosťami Revízneho technika sú: - odborné prehliadky zdvíhacích zariadení u prideleného klienta, - realizácia odborných školení a preškoľovanie obsluhy zdvíhacích zariadení, - tvorba potrebnej

5

/ Celé Slovensko1000 EUR

odbore mechanik zdvíhacích zariadení alebo elektro odbore • osvedčenie pre prácu v elektrotechnike - vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , §21 • osvedčenie revízneho technika č. 508/2009 Z.z. §16 a §18, revízny technik

4

odborná spôsobilosť revízny technik podľa § 29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach k vykonávaniu revízií elektrických zariadení na určených technických zariadeniach a podľa § 26 vyhlášky

odborná spôsobilosť revízny technik podľa § 29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach k vykonávaniu revízií elektrických zariadení na určených technických zariadeniach a podľa § 26 vyhlášky

2

pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

1

/ Dunajská Streda660 EUR

opravách a údržbách zdvíhacích zariadení v spolupráci s prevádzkovým technikom a s elektrikármi. - V prípade výskytu poruchy, ktorá ohrozuje bezpečnosť, má povinnosť odstaviť zdvíhacie zariadenie z prevádzky.

4

/ Zvolen1500 EUR

pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

3

/ Levice700 EUR

Certifikáty Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí

/ Levice700 EUR

Certifikáty Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí

2

Certifikáty Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí

1
10 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.