Ponuky práce | Riaditeľ materskej školy

15

Košice - Staré Mesto vyhlásila výberové konania na funkciu: 1. Riaditeľ/ka Materskej školy, Rumanova 4, Košice 2. Riaditeľ/ka Materskej školy, Zádielska 4, Košice Prihlášku do výberového konania spolu s

2

Údaje o pracovnom mieste Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe aspoň 5 rokov Počítače Microsoft Word - pokročilá Microsoft Outlook - pokročilá Microsoft PowerPoint

39

pracovnom mieste Náplň (druh) práce Riaditeľ materskej školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy a zabezpečuje jej celkový organizačný

5

konanie na pozíciu: riaditeľ Základnej školy s materskou školou Budmerice s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2021 Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou Budmerice, Budmerice

8

m "neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Park Angelinum 8, 040 01 Košice". Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované

10

upozornením "neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 30, 040 11 Košice". Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované

5

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Výkon funkcie riaditeľa/ky v materskej škole bez právnej subjektivity, výkon práce učiteľa/ky pre predprimárne vzdelávanie. Požadované vzdelanie Úplné stredné

3

vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy - čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c)

10

neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Stankovany, Stankovany 330, 034 92 Stankovany Požadované kvalifikačné predpoklady

12

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Učiteľ materskej školy/Vedúci pedagogický zamestnanec- Zástupca riadeteľa MŠ. Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie

7

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Riadenie školskej činnosti. Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Počítače Microsoft Word - pokročilá Microsoft Excel - pokročilá In

31

/ Zvolen915 - 1477 EUR

listom. 5. Návrh koncepcie rozvoja materskej školy. 6. Potvrdenie od lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky materskej školy nie staršie ako mesiac (potvrdenie

32

Riaditeľ/ka materskej školy s atestáciou Súkromná materská škola Čarovný domček Miesto práce Maloboršanská ulica 105/12, Hrubá Borša Druh pracovného pomeru plný úväzok Termín nástupu

3

upozornením "neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Jaltská 33, 040 22 Košice". Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované

5

upozornením "neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Zupkova 37, 040 22 Košice". Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované

1 2
30 pracovných ponúk nájdených za 5 milisekúnd.