Ponuky práce | Riaditeľ/riaditeľka SMŠ Slniečko

7

Ružomberok.Uzávierka prijímania prihlášok je31.1.2019 o 13,00 hod.Obálku označte heslom:"VK - SMŠ Slniečko - neotvárať". Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky

1
jediná pracovná ponuka nájdená za 7 milisekúnd.