Ponuky práce | Rozpočtár -vypracujem rozpočet, rozpočty, výkazy výmer

7

/ Prešov

Príprava rozpočtov stavebných a prevádzkových súborov v rôznych stupňoch v programe Cenkros - pre potreby realizácie stavby Spracovanie výkazov výmer a kalkulácií - cenotvorba Tvorba súhrnných rozpočtov stavieb

6

/ Púchovská 15, Streženice

pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti vypracovanie výkazov výmer k obnovám bytových domov, naceňovanie rozpočtov, príprava cenových ponúk, objednávky materiálov, výber subdodávateľov

3

/ Vajnorská 142, Bratislava

zákaziek na základe výkaz-výmeru a projektovej dokumentácie, *tvorba cenových rozpočtov a kalkulácií silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií, *zostavovanie výkazov - výmerov a rozpočtov pripravovaných

4

príprava a tvorba rozpočtov stavieb - komunikácia s dodávateľmi materiálov a prác - zabezpečenie subdodávok - študovanie projektovej dokumentácie - kontrola a spracovanie výkazu výmer - analýza cenových

14

/ Levoča2400 EUR

čítanie výkresovej dokumentácie Skúsenosť s rozpočtovaním stavieb a vytváraním výkazu výmeru v nemčine v nemeckom rozpočtovom programe Osobnostné predpoklady analytické myslenie cieľavedomosť praktické

12

/ okres Levoča2400 EUR

čítanie výkresovej dokumentácie Skúsenosť s rozpočtovaním stavieb a vytváraním výkazu výmeru v nemčine v nemeckom rozpočtovom programe Osobnostné predpoklady analytické myslenie cieľavedomosť praktické

2

/ okres Nitra1100 EUR

Náplň (druh) práce - vypracovávanie cenových ponúk a rozpočtov v oblasti TZB pre odberateľov, - kontrola projektovej dokumentácie, - tvorba výkazu výmer z projektovej dokumentácie, - kontrola a vyhodnotenie

2

/ Nitra1100 EUR

Náplň (druh) práce - vypracovávanie cenových ponúk a rozpočtov v oblasti TZB pre odberateľov, - kontrola projektovej dokumentácie, - tvorba výkazu výmer z projektovej dokumentácie, - kontrola a vyhodnotenie

6

/ Celé Slovensko

a zodpovednosti - vypracovávanie cenových ponúk a rozpočtov v oblasti TZB pre odberateľov, - kontrola projektovej dokumentácie, - tvorba výkazu výmer z projektovej dokumentácie, - kontrola a vyhodnotenie

19

/ Novoveská cesta 2848/40, 054 01, Levoča

čítanie výkresovej dokumentácie Skúsenosť s rozpočtovaním stavieb a vytváraním výkazu výmeru v nemčine v nemeckom rozpočtovom programe Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť

2

/ Podunajská 23, Bratislava

riadenie výrobných procesov na jednotlivých pridelených stavbách podľa harmonogramu výstavby a výkazu výmer - zodpovednosť za dodržiavanie termínov výstavby a kvality prác, kontrola činnosti stavbyvedúcich

/ Bratislava

administráciu programu, spravuje faktúry medzi zákazkami, spracúva informácie o tendroch, nahráva výkaz-výmer. - Zodpovedá za prípravu reportov z Cenkrosu a za správnosť údajov, prípadne pripravuje údaje na

1
12 pracovných ponúk nájdených za 14 milisekúnd.