Ponuky práce | SPP - distribúcia, a.s.

1

auditov a kontrol, spolupráca pri auditoch vykonávaných externými audítormi a regulátormi, pripomienkovanie a tvorba návrhov k interným pracovným postupom s ohľadom na vnútorný kontrolný systém a možné riziká

17

iniciatívnosť a vysoké pracovné nasadenie, vysoká miera samostatnosti. Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom

8

analyzovať, spracovávať a koordinovať podkladové materiály pre efektívnu komunikáciu a vzťahy s ÚRSO, SOI a Ministerstvom hospodárstva SR ohľadom problematiky regulácie; Komunikácia s vyššie uvedenými inštitúciami

6

výhodou; technická zručnosť a precíznosť; samostatnosť; zodpovednosť. Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom pl

40

technických zariadení, BOZP a PO - znalosť metrologickej legislatívy Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom plynárenskej

69

technických zariadení, BOZP a PO - znalosť metrologickej legislatívy Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom plynárenskej

8

dní v teréne s ukážkou preventívnych a korektívnych činností vykonávaných pracovníkmi SPP-D. • Oboznámenie sa s riadicimi aktami SPP-D. Zamestnanecké výhody, benefity Zázemie v silnej a stabilnej spoločnosti

18

zemného plynu. SPP - distribúcia ďalej zabezpečuje predaj distribučných kapacít, rozvoj, prevádzku a údržbu plynárenských sietí, ako aj vyvažovanie siete a jej nepretržitý monitoring a dispečing. Vzhľadom

15

zverených strojov a zariadení; - práce pri napájaní a odpájaní odberateľov a výmeny plynomerov z dôvodu úradného overenia; - práce súvisiace s lokalizáciou únikov plynu na potrubných systémoch a zabezpečovaní

10

zverených strojov a zariadení; - práce pri napájaní a odpájaní odberateľov a výmeny plynomerov z dôvodu úradného overenia; - práce súvisiace s lokalizáciou únikov plynu na potrubných systémoch a zabezpečovaní

76

zverených strojov a zariadení; - práce pri napájaní a odpájaní odberateľov a výmeny plynomerov z dôvodu úradného overenia; - práce súvisiace s lokalizáciou únikov plynu na potrubných systémoch a zabezpečovaní

6

GISe. * Analýza spotreby a strát elektriny a plynu. * Analýza poruchových stavov a návrh opatrení. * Zasielanie dát na SPP distribúciu. * Ďalšie operatívne úlohy a práce podľa pokynov nadriadeného. * Dodržiavanie

12

/ Celé Slovensko1400 EUR

rozvíjali a pracovali na pozíciách, ktoré sú v súlade s Vaším talentom. Naše pracovisko je zariadené moderne a komfortne, meníme a prispôsobujeme si pracovné prostredie našim potrebám. Pre prácu v plnom

3

/ Celé Slovensko900 EUR

pracovať samostatne • precíznosť a zmysel pre detail • oprávnenie a prax na VZV • fyzická zdatnosť • skúsenosti s prácou s manipulačnou technikou • skúsenosti s prácou so skenerom a skladovou dokumentáciou -

1
14 pracovných ponúk nájdených za 11 milisekúnd.