Ponuky práce | Slovenské elektrárne, a.s

5

včasnosti a správnosti poskytovaných údajov na príslušné útvary závodu a externé organizácie. Podpora riadenia zdrojov a energetické činnosti. Príprava štatistických podkladov, bilancií a analýz pre plánovacie

7

včasnosti a správnosti poskytovaných údajov na príslušné útvary závodu a externé organizácie. Podpora riadenia zdrojov a energetické činnosti. Príprava štatistických podkladov, bilancií a analýz pre plánovacie

50

násVoľné pozíciePre študentov Technik bezpečnostných meraní - rádiometria / vhodné pre absolventa Ak chceš pracovať s prístrojmi na meranie rádioaktivity a ionizujúceho žiarenia a zároveň sú informačné

35

- údržba, oprava, kalibrácia a manipulácia s nimi. Správa počítačových systémov radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni. Meranie a kontrola správnosti nameraných hodnôt a sledovanie limitov. Metodické

8

O násVoľné pozíciePre študentov Elektrikár - prevádzka Zaujímaš sa o elektrotechniku a chceš pracovať pre stabilnú spoločnosť v oblasti energetiky? Si tímový, zodpovedný a ochotný učiť sa nové

24

príprave a realizácii procesu opráv a udržiavania stavieb; pri realizácii kontrol, skúšok a opráv stavebných objektov po vykonaných údržbárskych zásahoch a tiež pri aktualizácii technickej a pracovnej

8

nákladov, porovnanie a plánu a skutočnosti, predkladanie reportu vedeniu spoločnosti a následné vyhodnotenie s komentárom o zistenom stave. Pravidelná kontrola pohľadávok, záväzkov a platieb. spolupráca

6

odovzdanie diela zákazníkovi) - vypracovávanie a aktualizácia detailného harmonogramu prác - vypracovanie a aktualizácia rozpočtu a cash flow - riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu -

47

odborný a kariérny rast - vzdelávanie a tréningy. Vítame inovácie a nové nápady, pričom o profit z nich sa delíme so zamestnancami, ktorí ich prinášajú cez našu Burzu nápadov. Firemné akcie a teambuildingy

4

elektrickej energie a plynu, - výrobou turbín pre malé vodné elektrárne, - elektromobilita a energy storage, - projekty v oblasti jadrovej energetiky, - distribúcia a predaj LPG a služieb s nimi spojených.

31

/ Celé Slovensko1300 EUR

elektro systémov a automatizovaných systémov kontroly a riadenia pre jadrové elektrárne. Vaše osobné údaje budú z tohto dôvodu poskytnuté aj personálnemu oddeleniu spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. Ďakujeme

7

/ Celé Slovensko850 EUR

elektro systémov a automatizovaných systémov kontroly a riadenia pre jadrové elektrárne. Vaše osobné údaje budú z tohto dôvodu poskytnuté aj personálnemu oddeleniu spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. Ďakujeme

2

elektro systémov a automatizovaných systémov kontroly a riadenia pre jadrové elektrárne. Vaše osobné údaje budú z tohto dôvodu poskytnuté aj personálnemu oddeleniu spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. Ďakujeme

3

/ Celé Slovensko1100 EUR

elektro systémov a automatizovaných systémov kontroly a riadenia pre jadrové elektrárne. Vaše osobné údaje budú z tohto dôvodu poskytnuté aj personálnemu oddeleniu spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. Ďakujeme

10

ať dáta a informácie o demontovaných a namontovaných elektromeroch a spínacích prístrojoch. vykonávať fyzické a diaľkové odpočty z meraniel, evidencia stavov do IT systémov spoločnosti dát a príprava

1 2 3 4 5 6 >>
118 pracovných ponúk nájdených za 25 milisekúnd.