Ponuky práce | Sociálny pracovník

/ Bojná (Topoľčany)730 EUR

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Odborná sociálna práca v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom, práca s prijímateľmi sociálnych služieb, poskytovanie základného poradenstva, terapie

Pracovná oblasť: Sociálne služby Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Práca v zariadení pre ľudí s mentálnym postihnutím. Znalosť legislatívy (Zákon o sociálnych službách a novela),

/ Bratislava-Vrakuňa930 EUR

deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí

/ Komárno564 EUR

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

/ Topoľčany730 EUR

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Odborná sociálna práca v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom, práca s prijímateľmi sociálnych služieb, poskytovanie základného poradenstva, terapie

/ Pezinok840 EUR

deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí

/ Rimavská Sobota806 EUR

na určitú dobu počet mesiacov: Pracovná oblasť: Sociálne služby Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

1

hod. mesačne voľno Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax Zručnosti

3

/ Rimavská Sobota688 EUR

Asistent sociálnej práce Detský domov Počet voľných pracovných miest: 3 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Rimavská Sobota Rimavská Sobota Cukrovarská 17 97901 Kontaktná osoba:

/ Kremnica (Žiar nad Hronom)

rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí

Opatrovateľ/-ka 11.12.2018Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Miesto práce: Slovensko, okres Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Czambelova 23, 97613 Banská Bystrica Typ pracovnej ponuky:

1

/ Prešov800 EUR

deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky

/ Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)580 EUR

pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Sociálne služby Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb pre občanov vyžadujúcich opatrovateľskú

/ Mlynčeky (Kežmarok)800 EUR

deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
2820 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.