Ponuky práce | Sociálny pracovník v rámci NP DEI NS III

6

výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III "NP DEI NS III", kód ITMS 2014+:312041T237 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

/ Bratislava-Staré Mesto729 EUR

výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III "NP DEI NS III", kód ITMS 2014+:312041T237 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

1
2 ponuky práce nájdené za 8 milisekúnd.