Ponuky práce | Spišská katolícka charita

pacientov prepustených z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým pacientom. ADS Charitas Spišská Nová Ves zastrešuje služby agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu. Požadované

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pripravovanie teplých, studených a diétnych pokrmov podľa vopred stanoveného jedálneho lístka. Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie. P

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Úlohou sestry je poskytovať komplexné ošetrovateľské služby v domácnosti pacientov prepustených z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým pac

pacientov prepustených z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým pacientom. ADS Charitas Spišská Stará Ves zastrešuje služby agentúry domácej ošetrovateľskej služby. Požadované vzdelanie Úplné

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Úlohou sestry je poskytovať komplexné ošetrovateľské služby v domácnosti pacientov prepustených z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým pac

nevyliečiteľne chorým pacientom, zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie. Spišská katolícka charita hľadá do tímu Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, okr. Kežmarok, empatický, ústretový a komunikatívny

nevyliečiteľne chorým pacientom, zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie. Spišská katolícka charita hľadá do tímu Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, okr. Kežmarok, empatický, ústretový a komunikatívny

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Pripravovanie teplých, studených a diétnych pokrmov podľa vopred stanoveného jedálneho lístka. Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie.

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vykonávanie samostatnej opatrovateľskej starostlivosti a zabezpečovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení.

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociáln

medicíny, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka. Spišská katolícka charita hľadá do tímu Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, okr. Kežmarok, empatický, ústretový a komunikatívny

pacientov prepustených z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým pacientom. ADS Charitas Spišské Vlachy zastrešuje služby agentúry domácej ošetrovateľskej služby. Požadované vzdelanie Úplné stredné

1
12 pracovných ponúk nájdených za 5 milisekúnd.