Ponuky práce | Technický pracovník kontroly kvality stavebnej výroby

19

Kontakt Kariéra Pracovník vnútropodnikovej kontroly kvality (Ref. č.: A867) Čo bude tvojou úlohou? zabezpečuje kontrolu kvality v procese výroby podľa noriem EN a smerníc spoločnosti v dvojzmennej

7

cenového a technického za účelom preverenia navrhovaného rozpočtu a technickej špecifikácie Analyzuje nákladovú stránku projektov podľa schválených parametrov s cieľom ich znižovania Kontroluje stavebné denníky

15

APICS * technické zameranie * skúsenosti so spracovaním a plánovaním výroby a materiálu v SAP * anglický jazyk na úrovni B2 a viac * skúsenosti s mechanickými súčiastkami * čítanie technických výkresov

9

podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaStavebníctvo Náplň (druh) práce - Kontrola kvality vykonaných stavebných prác a použitého materiálu, - spolupráca so stavebnými pracovníkmi z Albánska, preto

1

práce, právomoci a zodpovednosti • denne vykonáva kontrolu technológií podľa denného plánu so zápisom do prevádzkových denníkov, kontrolu stavebných prvkov objektov • vykonáva preventívne činnosti pri

15

zodpovedá za bezchybnosť kanalizačných poklopov na šachtách, pravidelne vykonáva ich kontrolu a výsledky kontroly zaznamenáva do knihy revízií, zistené závady odstraňuje v spolupráci s vedúcim prevádzky

21

Referent vnútropodnikovej kvality (Ref. č.: A865) Čo bude tvojou úlohou? vykonáva podľa plánu kontrol a požiadaviek výrobných dávok požadované technické kontroly, preveruje plnenie zákonných

25

- Vstupná kontrola: kvalitatívne preberanie výrobkov z kooperácií, - Medzioperačná kontrola vo výrobe: meranie výrobkov podľa platnej dokumentácie, - výstupná kontrola: kontrola kvality hotových výrobkov

určitú dobu počet mesiacov:6 Pracovná oblasť: Technické a manuálne prierezové zamestnania Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov Informácie o sprostredkovaní:

32

Kariéra Technický špecialista (Ref. č.: A854) Čo bude tvojou úlohou? konzultuje a dohliada na uskutočňovanie opráv a poskytovanie služieb celkovej údržby, plánuje pravidelné kontroly a testy vybavenia

3

pozícii vysokoškolské vzdelanie technického smeru (ideálne stavebné zameranie) vodičský preukaz B Excel na pokročilej úrovni záujem o dlhodobé uplatnenie v oblasti výroby betónu zodpovednosť, samostatnosť

12

mieste: Využite príležitosť pracovať v stabilnej stavebnej spoločnosti na pozícii STAVBYVEDÚCI (pozemné stavby) Vašou náplňou práce bude: - Stavebný dozor/dohľad nad staveniskom - Riadenie a organizácia

4

/ Celé Slovensko1200 EUR

nového kolegu, ktorý bude zabezpečovať najmä: * kontrolu surovín, výrobného procesu a vlastností betónu * zavádzanie nových postupov v oblasti výroby, technológie a skúšobníctva * správne vykonanie skúšok

36

/ Žilina800 - 1500 EUR

3 Energy, s.r.o. bola založená v roku 2009 a pôsobí oblasti STROJÁRSKEJ a STAVEBNEJ VÝROBY. V oblastiach strojárskej výroby je hlavným predmetom činnosti Kovovýroba a Povrchová úprava kovov - linka

24

/ Gemerská Hôrka3.86 EUR / hodinu

výrobnej linky • vyrábať produkty podľa výrobného plánu • vykonávať kontrolu kvality produktov • vykonávať prestavbu výrobnej linky na inú výrobu • vykonávať pravidelnú údržbu strojov a zariadení • spolupracovať

1 2 3
31 pracovných ponúk nájdených za 11 milisekúnd.