Práca | VUJE, a.s.

1

právomoci a zodpovednosti spracováva, analyzuje poruchovosť zariadení a stanovuje trendy a postupy pre zvyšovanie...

1

predpoklady a zručnosti zdravotná spôsobilosť pre prácu v prostredí ionizujúceho žiarenia zdravotná spôsobilosť pre...

4

/ Trnava91701Trnavský krajSK1300 EUR

Charakteristika zamestnávateľa VUJE, a. s., je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky.

6

Technik BTS a PO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Miesto práce Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice,...

3

právomoci a zodpovednosti zabezpečenie správy elektro častí technologického zariadenia a objektov, starostlivosť o chod technologického...

18

zodpovedá za súlad údajov v SL VBK s NAO a MO s VNAO a ich príloh s LaP bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO, vykonáva...

11

/ Trnava91701Trnavský krajSK1500 EUR

spoločnosti VUJE, a.s. Právna forma Akc. spol. Sídlo Okružná 5 91864 Trnava - Trnava Slovensko IČO 31450474 Počet zamestnancov 500-999 Charakteristika zamestnávateľa VUJE, a.

10

/ Trnava91701Trnavský krajSK1800 EUR

písomné a ústne skúšky, vykonáva overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov, • spolupracuje s externými lektormi v danej oblasti, • pripravuje, zostavuje a aktualizuje programy prípravy, • tvorí a aktualizuje

1

/ Križovany nad Dudváhom91701Trnavský krajSK1650 EUR

charakteristika spoločnosti VUJE, a. s., je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné,...

1
9 pracovných ponúk nájdených za 3 milisekúnd.