Ponuky práce | Vedúci mzdovej účtarne

/ Staré Grunty, Karlova Ves

inštitúciami - organizuje a zabezpečuje výkon činností plánu a rozpočtu, ekonomiky práce, mzdovej a všeobecnej učtárne a pokladničných služieb - zodpovedá za účelné a hospodárne nakladanie s finančnými pr

3

na úseku rozpočtovania a financovania. Samostatná odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).

6

/ Pribinova, Bratislava

vedomostí s meniacou sa legislatívou. Nástupná / výstupná agenda Príprava podkladov - dochádzok pre mzdovú účtareň. Vedomosti o zmennosti, pracovných fondoch, prestávkach a iných legislatívnych náležitostiach

1
3 ponuky práce nájdené za 6 milisekúnd.