Ponuky práce | Ústav na výkon trestu odňatia slobody

10

o ktorých bezodkladne oboznámi lekára, m) spracováva úhrnné zúčtovacie doklady zdravotníckych výkonov pre účely zdravotných poisťovní, n) kontroluje uloženie a expiračné doby liekov, zabezpečuje ich

79

Náplň (druh) práce Vykonávanie činností zdravotnej sestry na všeobecnej ambulancii v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe aspoň 2 roky

5

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zabezpečuje stavebnú službu v ústave v súlade s platnými normami, predkladá plány investičných zámerov a opráv nehnuteľností, predkladá zmluvy v majetkovej

16

Riadi a kontroluje činnosť podriadených na stavebno-prevádzkovom úseku, zabezpečuje stavebnú službu v ústave v súlade s platnými normami, predkladá plány investičných zámerov a opráv nehnuteľností, predkladá

4

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Referent režimu na zverenom oddiele ubytovní odsúdených mužov organizuje a riadi vykonávanie činností v rámci časového rozvrhu dňa u odsúdených mužov. Zá

5

režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 9 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

5

režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 2 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

2

čných technológií , spolupodieľanie sa pri manažovaní systému riadenia informačnej bezpečnosti v ústave, zabezpečenie správy a prevádzky serverov, zabezpečenie správy a prevádzky pracovných staníc, správa

1

Vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

informačno-komunikačných technológií Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

4

Zubný lekár zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

5

činností a energetiky oddelenia logistiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

4

strážnej činnosti oddelenia ochrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Počet voľných pracovných miest: 6 Miesto výkonu práce: Slovensko okres Hlohovec

11

zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

13

súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch. Adresa spoločnosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon

1 2 3 4
57 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.