Platové štatistiky

Ponuky práce | Košický samosprávny kraj

5

myslenie Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Obec Kluknava poskytuje samosprávne kompetencie v zmysle zákona o obecnom zriadení. Adresa spoločnosti Obec Kluknava Kluknava 177

34

/ Celé Slovensko928 EUR

rozpočtu a spracovávanie podkladov k vyúčtovaniu finančných príspevkov a dotácií poskytnutých samosprávnymi krajmi, ministerstvami a samosprávou - Vybavovanie administratívy a riadenie administratívy so z

29

spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými org

Moldava nad Bodvou Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko Košický kraj okres Košice - okolie Moldava nad Bodvou 04501 Kontaktná osoba: JUDr. Marta Fülöpová

28

2020 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy

32

spoločnosti Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov. Počet zamestnancov 250-499 zamestnancov Adresa spoločnosti Košický samosprávny

27

konaní Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Zástupca vedúceho odboru pre kontrolu výdavkov na Odbore financií Úradu Košického samosprávneho kraja.

55

2020 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy

14

2020 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy

15

spoločnosti Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov. Počet zamestnancov 250-499 zamestnancov Adresa spoločnosti Košický samosprávny

14

spoločnosti Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov. Počet zamestnancov 250-499 zamestnancov Adresa spoločnosti Košický samosprávny

11

výberovom konaní Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Referent rozpočtu na Odbore financií Úradu Košického samosprávneho kraja. Požadované kvalifikačné

13

spoločnosti Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov. Počet zamestnancov 250-499 zamestnancov Adresa spoločnosti Košický samosprávny

Moldava nad Bodvou Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko Košický kraj okres Košice - okolie Moldava nad Bodvou 04501 Kontaktná osoba: JUDr. Marta Fülöpová

5

spoločnosti Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov. Počet zamestnancov 250-499 zamestnancov Adresa spoločnosti Košický samosprávny

1 2
16 pracovných ponúk nájdených za 7 milisekúnd.