Ponuky práce | Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

10

doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska

4

e-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr Údaje o zamestnávateľovi Obchodné meno: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Právna forma: Rozpočtová

3

e-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr Údaje o zamestnávateľovi Obchodné meno: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Právna forma: Rozpočtová

1

e-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr Údaje o zamestnávateľovi Obchodné meno: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Právna forma: Rozpočtová

27

manažér/Projektová manažérka - Finančná kontrola na mieste Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Miesto práce Nevädzová, Bratislava Druh pracovného

14

Projektový manažér/Projektová manažérka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Miesto práce Nevädzová, Bratislava Druh pracovného pomeru

1

vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

(elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

9

z registra trestov - odbornú spôsobilosť v elektrotechnike min. §21 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti s

na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

11

roku 2015 získal Softec dve významné ocenenia s projektom ''Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR''. Cena Rádia Slovensko za najprínosnejší IT projekt, ktorý uľahčuje život občanom

2

na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

10

roku 2015 získal Softec dve významné ocenenia s projektom ''Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR''. Cena Rádia Slovensko za najprínosnejší IT projekt, ktorý uľahčuje život občanom

6

/ Celé Slovensko1700 EUR

roku 2015 získal Softec dve významné ocenenia s projektom ''Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR''. Cena Rádia Slovensko za najprínosnejší IT projekt, ktorý uľahčuje život občanom

1 2
29 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.