Ponuky práce | Trenčiansky samosprávny kraj

Lekár Trenčianskeho...

(druh) práce Úspešný uchádzač bude zabezpečovať plnenie administratívnej agendy lekára Trenčianskeho samosprávneho kraja počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky. Jedná sa najmä o nasledovné úlohy

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho...

/ Celé Slovensko1200 EUR

oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Trenčianskeho...

na úseku zdravotnej starostlivosti. 2. Samostatne zabezpečuje agendu v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa týka vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu organizácie, - nadväzovanie vzťahov, rozvoj kontaktov, - rozvo

Referent oddelenia finančného Trenčianskeho...

Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho...

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Samostatné vykonávanie odbornej špecializovanej práce na úseku financovania a účtovníckych agend vo verejnej správe. Ovládanie legislatívy v oblasti fina

prípravu a realizáciu investičných akcií v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, - zodpovedá za včasné, efektívne, správne a kvalitné plnenie úloh za svoj úsek pôsobenia

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vodič cestného motorového vozidla, cestný robotník: - vedenie a bežná údržba cestných nákladných a špeciálnych motorových vozidiel, - zimná údržba poze

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - oprava nákladných motorových vozidiel, - prehliadka vozidiel s použitím diagnostiky, - vykonávanie opráv zábradlia, stojanov cestných značiek, - ved

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - oprava nákladných motorových vozidiel, - prehliadka vozidiel s použitím diagnostiky, - zváranie elektrickým oblúkom, plameňom, - vykonávanie opráv z

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vodič cestného motorového vozidla, cestný robotník: - vedenie a bežná údržba cestných nákladných a špeciálnych motorových vozidiel, - zimná údržba poze

1 2
18 pracovných ponúk nájdených za 8 milisekúnd.