Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://8h.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné údaje z inzerátov

Pri preberaní textu inzerátov, môžu byť prenesené aj nie priamo identifikovateľné kontakné údaje. Tieto údaje automaticky odstraňujeme už pri preberaní inzerátu, a nie sú žiadnym spôsobom cielene spracovávané. Akékoľvek údaje v textoch inzerátov boli publikované autorom inzerátu, ktorý je zodpovedný za správne nakladanie s osobnými údajmi, ktoré by sa mohli nachádzať v texte inzerátu.

Súbory cookies

Súbory cookies slúžia výhradne na zvýšenie konfortu používateľov našej stránky (napr. na ukladanie naposledy hľadaných pracovných ponúk a pod.), a nie sú uchovávané na našich serveroch.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Naša služba priamo nespracováva osobné údaje konkrétnych osôb, iba texty inzerátov. Tieto texty sú uchovávané minimálne po dobu platnosti inzerátu.