Všeobecné vyhlásenie

  • Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení.
  • Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za obsah a štruktúru pracovných ponúk prebraných z iných zdrojov, stránok a portálov, ani nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje.
  • Text pracovnej ponuky alebo inzerátu nie je autorským dielom, nevzťahuje sa na naň autorské právo a k jeho zverejneniu nie je potrebný súhlas jeho tvorcu.
  • Pracovné ponuky náchádzajúce sa v tomto prehľadávači, sú v ňom zobrazené po dobu ich zverejnenia na zdrojovej stránke a sú automaticky odstránené z vyhľadávača po ich odstránení zo svojho zdroja.
  • V prípade potreby, môže pôvodný tvorca pracovnej ponuky kedykoľvek požiadať o jej odstránenie, a prevádzkovateľ mu čo najskôr vyhovie.
  • Vyhľadávač anonymizuje a odstraňuje osobné údaje nachádzajúce sa v pracovných ponukách, ktoré preberá z iných zdrojov. Tento proces je automatický a preto nemusí fungovať na 100%.